Jak pracuję

Najlepsze rozwiązania często są najprostsze
Sprawdź jak dbam o stworzenie odpowiedniego przekazu w każdym filmie
Pierwszy kontakt

Człowiek jest najważniejszy, więc chcę Cię krótko poznać, aby widzieć jak patrzysz na świat

Określenie celów

Sprawdzam czy wiesz dokładnie jak ma wyglądać finalne video

Brief

Zbieram dodatkowe informacje, które mogą być istotne przy montażu

Inspiracja

Masz przykłady tego co oczekujesz? Chętnie je zobaczę

Obraz końca

Ustalamy wstępną wizję ostatecznego materiału

Materiały

Odbieram potrzebne nagrania i materiały do edycji

Analiza nagrań

Sprawdzam jakość dostarczonego materiału i oceniam zakres pracy

Dopasowanie dźwięku

Jeżeli w tle ma być muzyka, to przygotowuję pod nią materiał. Po tym etapie zmiana muzyki nie jest już możliwa

Synchronizacja

Dopasowuję materiał, robię wstępny montaż, tnę na mniejsze części

Korekty dźwięku

Jeżeli nagranie ma wady (trzaski, sumy itp), koryguję je na tym etapie

Korekta barw

Poprawiam kolory, dodaje stylizacje wg ustaleń z klientem

Ostateczny montaż

Montuję video i przesyłam klientowi do akceptacji